Skip to main content

Prepojenie vyťažené

na maximum

Spoločnosť SUNTEX a.s. zastrešuje komplexné riešenia v oblasti energetiky s pôsobením v Slovenskej a Českej republike.

Sme hrdí na našu rolu v posúvaní energetického priemyslu vpred

Spoločnosť M3soft s.r.o.

Pôsobíme v rámci celej Slovenskej republiky.

Spoločnosť M3Soft s.r.o. je súčasťou spoločnosti SUNTEX a s.,  zaoberá návrhom a výstavbou fotovoltických zariadení a elektrární v segmente B2B, energetickým manažmentom jednotlivých výrobných zariadení a nabíjacích staníc.

Dodávka a inštalácia od nami dodávaného riešenia zahŕňa:

Simulácia zariadenia priamo na mieste inštalácie
Projekčná činnosť
Komplexná legislatívna a právna podpora pripájania FVE zdrojov

Pôsobíme v rámci celej Slovenskej republiky

Produkty a služby: 

  • Dodávka a výstavba fotovoltických zariadení a elektrární
  • Kombinácia fotovoltických zdrojov s nabíjacími stanicami
  • Projekčná a inžinierska činnosť
  • Správa fotovoltických zariadení
  • Energetický management
  • Smart City v oblasti energetiky

Certifikovaný líder v oblasti fotovoltaických zariadení a inovácií.

M3Soft s.r.o. je držiteľom certifikácie STN EN ISO 14001:2016  a STN EN ISO 9001:2016 pre oblasť výstavba, návrh a energetický manažment fotovoltických zariadení. Jednou z ďalších oblastí ktorej sa M3Soft venuje je koncepcia Smart City, prostredníctvom vlastného produktu  Smart energetic cube©.

Združenie prevádzkovateľov elektroenergetických zariadení vyrábajúcich elektrinu z OZE

Presadzujeme záujmy členov, produkujúcich elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov energie, prispievanie k rozvoju a prosperite tejto oblasti, vyvíjanie činnosť v oblasti prevádzkovania zariadení vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov energie.

Aktívna účasť na legislatívnom procese, podáva pripomienky, rozličné správy, návrhy, informácie a stanoviská s cieľom zlepšiť postavenie prevádzkovateľov zariadení vyrábajúcich energiu z OZE.

E-mobility ecosystem

Prejsť na web

Financovanie, infraštruktúra, energetické zdroje, správa, telemetria aj rozúčtovanie nákladov – všetkými krokmi pri zavádzaní EV fleetu vás prevedú tí najlepší odborníci z firiem, ktoré sú lídrami v oblasti elektromobility na slovenskom trhu.

Získajte ponuku na mieru

Close Menu

info@suntex.sk 
Po-Pia: 8:00 – 18:00