Suntex

Komplexné riešenia v oblasti energetiky

 

Suntex a.s. pôsobí v oblasti riadenia výroby, akumulácie a spotreby elektrickej energie z nami navrhovaných a vystavaných fotovol- tických elektrární, pre možnosti poskytovania flexibility ale aj podporných služieb.

 

Kontakt

 

E-mail: info@suntex.sk

SUNTEX a.s.

Bajkalská 5C

831 04 Bratislava

Stratené heslo